fPt-Arginin-Insulin-stimuleringstest(belastning)

Publicerad: 2021-02-24 20:01 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Om stimuleringstestet utförs i Västervik (på läkares begäran):
På följande remiss ska förutom Arginin-Insulinstimuleringstest tydligt anges vilka analyser som ska utföras.
Prov för S- GH och S-Kortisol tas vid Arginin-Insulin-stimuleringstest.
OBS!
Samtliga analyser sändes till Linköping. Gäller ej prover från Barnkliniken där S-Kortisol ska analyseras i Kalmar och endast S-GH skickas till Linköping.