S/P-Aripiprazol

Publicerad: 2019-07-31 11:32 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Provtagning: Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. Volym 2 mL venblod.

Provtagning sker före dos.

Ange på remiss:
provtagningsdatum och klockslag
datum och klockslag för senast intagen dos
aktuell dos
datum för senaste dosjustering och föregående dosering
övriga läkemedel
frågeställning


Utförs externt, se Utförare.


Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. Förvaras i kylskåp i väntan på transport.

Provet skickas till Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Utförare:

Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge
Provinlämningen C1:72, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
14186 STOCKHOLM
Tel: 08-585 812 79 Fax: 08-585 811 75

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Medicinsk Bakgrund

I analysen mäts aripiprazol och dess aktiva metabolit dehydro-aripiprazol.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Hållbarhet vid förvaring och transport:
Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 4 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.
Förvaring och transport med ankomst 4-7 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.
Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.