S-Ak IgE Luftvägsallergi

Publicerad: 2024-01-09 12:31 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
I screeningtest Luftvägsallergi ingår (Timotej, Gråbo, Björk, Katt, Häst, Hund, Mögel, Kvalster).Om screeningtest Luftvägsallergi utfaller positivt utförs alla ingående analyser automatiskt. De skall således inte beställas enskilt.
Om screening utfaller negativt kommer inga analyser som ingår i screeningtest utföras , gäller även om de är beställda.
Om screen ej önskas utan endast enskild analys beställ i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st (gärna 3) SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
OBS! Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning. Gäller endast på barn under 12 år.

Allergener i screening
S-Ak IgE Timotej
S-Ak IgE Gråbo
S-Ak IgE Björk
S-Ak IgE Katt
S-Ak IgE Häst
S-Ak IgE Hund
S-Ak IgE Mögelarter
S-Ak IgE Derm.Pteronyssinus

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras upp till 7 dygn primärröret.
Serum kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

146,00kr (internt),178,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ej påvisat

Information hämtad från (dokument):

Allergenspecifikt IgE, Phadia250, Dok-ID:179079     Version: 2.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 50 µL.
Rör utan tillsats med röd propp accepteras som provmaterial.
Vid längre tids förvaring fryses serum -20° C.
Serum förvaras fruset minst 3 veckor på laboratoriet för ev. tilläggsbeställning.