S-Albumin, nef

Publicerad: 2023-12-14 14:27 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Ange frågeställning och diagnos.

Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Ingår i paket
Csv-Proteiner fraktionerade

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Avskiljt serum kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp därefter fryses provet -20°C.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

16,00kr (internt),19,52kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
30 dagar30-55 g/L
120 dagar30-45 g/L
360 dagar34-45 g/L
40 år36-48 g/L
70 år36-45 g/L
>70 år34-45 g/L

Information hämtad från (dokument):

S-Albumin, nef (Akutfasproteiner) DokID 178992     Version: 1.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serumamängd 300 µL.
Plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Ange på röret om provet utgörs av plasma.
Lipemiska eller grumliga prover ultracentrifugeras före analys.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.