P-Ak, hf Mononukleos

Publicerad: 2024-01-04 13:41 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Tag utan stas och muskelkontraktion.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Analysen kan ske både på helblod och på plasma.

Helblod:
Snabbtest på kapillärt helblod måste analyseras omedelbart.
Helblod är hållbart i 48 timmar i 2 - 8 ºC.

Plasma:
Plasma hållbart 72 timmar i 2 - 8 ºC, eller i 1 månad - 20° C.
Prov centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Hemolyserat prov analyseras ej.

Två alternativ finns för separation.

Alt.1 --
Plasma avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm plasma kvar närmast blodkroppscentrifugatet.

Alt.2 --
Plasma avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

101,00kr (internt),123,22kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ej påvisat

Information hämtad från (dokument):

Mononukleos (P-, B-), snabbtest, Dok-ID:179130     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund och indikation
Infektiös mononukleos (IM) är en akut herpesvirusinfektion som orsakas av Epstein-Barr-viruset (EBV). Det är en sjukdom av varierande allvarlighetsgrad som karakteriseras av ett antal symptom som kan innefatta letargi, halsont, lymfadenopati, splenomegali, hepatit och gulsot. Komplikationer av sjukdomen kan vara autoimmun hemolytisk anemi, spontan mjältruptur och utveckling till akut lymfatisk leukemi. Under den akuta sjukdomsfasen uppträder heterofila IM-antikroppar (i första hand av klass IgM) i 80-90% av fallen. Heterofila IM-antikroppar är vanligen påvisbara 1-12 veckor efter initieringen av sjukdomen, men har kunnat påvisas kvarstå upp till ett år (1).
Referenser

1. Clearview® IM II Förpacknings insert, gällande version.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Serum i SST-rör eller rör utan tillsats accepteras.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.