P-Ak, hf Mononukleos

Publicerad: 2023-02-27 15:53 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Snabbtest utföres.

Tag utan stas och muskelkontraktion.
Provet lämnas snarast till laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Snabbtest på kapillärt helblod måste analyseras omedelbart.
alt.
Snabbtest på plasma
Prov centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Plasma avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm plasma kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Plasma avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Hemolyserat prov analyseras ej.
Avhälllt plasma kan förvaras upp till 3 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses plasma - 20° C och kan förvaras upp till 1 månad.

Kapillärt helblod måste analyseras omedelbart.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

101,00kr (internt),123,22kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ej påvisat
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

OBS! Kapillärt helblod måste analyseras omedelbart.
Rör m.tillsats av koagulationsaktivtor(röd propp), heparin eller citrat- accepteras också som provmaterial
Vid förvaring >3 dygn fryses plasma/serum - 20° C.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.