S-Ak IgE Cor a 14

Publicerad: 2023-09-06 15:00 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Vid utredning av misstänkt hasselnötsallergi; testa först för IgE-antikroppar mot hasselnöt (f17) och björk (om s.k. björkpollenrelaterad allergi).

1 rör vid venös provtagning räcker för beställning av samtliga allergianalyser.

Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork) om ett större flertal analyser beställs samtidigt.
För en eller två analyser krävs endast ett 1 st SST-rör.

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning. Gäller endast på barn under 12 år.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras upp till 7 dygn primärröret.
Serum kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

199,00kr (internt),242,78kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<0,10 kIE/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 50 µL.
Rör utan tillsats med röd propp accepteras som provmaterial.
Vid längre tids förvaring fryses serum -20° C.
Serum förvaras fruset minst 3 veckor på laboratoriet för ev. tilläggsbeställning.