HLA-antikroppar, panelreaktiva

Publicerad: 2019-10-24 20:58 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

OBS! Använd Skåne labmedicins remiss för transplantationsimmunologi (kan skrivas ut eller beställas)
Helblod förvaras i kyl.

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sändes som helblod inom 5 dagar enl.utföraren.