HLA-antikroppar, panelreaktiva

Publicerad: 2021-03-04 20:31 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

OBS! Provet bör skickas med Expressbrev, då provet endast är hållbart i 24 timmar.
OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
OBS! Använd Skåne labmedicins remiss för transplantationsimmunologi (kan skrivas ut eller beställas)
Helblod förvaras i kyl.

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sändes som helblod inom 5 dagar enl.utföraren.