HLA-antikroppar, panelreaktiva

Publicerad: 2022-04-04 19:50 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

OBS! Provet bör skickas med Expressbrev, då provet endast är hållbart i 24 timmar.

Efter provtagning ska provet stå koagulera i 50 min, helst inte centrifugeras. Om provet ändå centrifugeras ska de hällas av och skickas kylt till analyserade lab.

OBS! Använd Skåne labmedicins remiss för transplantationsimmunologi (kan skrivas ut eller beställas)

OBS! Analysen utförs ej om remissen saknar namnunderskrift/signatur/RSID.

Utförare:

Laboratoriemedicin Lund, Skåne
Klinisk kemi, Labmedicin
22185 LUND
Tel: 046-173460

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.