F-Antitrypsin

Publicerad: 2022-10-12 11:12 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Provvolym: Minst 15 ml (1 msk) faeces.

Provtagning:

Rör plast, med sked och skruvlock
Volym: 13 mL

Artikelnr: 1368
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Skickas med vanlig post om prov anländer till laboratoriet inom tre dygn.

Vid längre förvaring fryses prov. Vid längre transporttid än tre dygn fryses prov och skickas fryst.

Utförare:

Norrlands Universitetssjukhus Umeå
Klinisk Immunologi Laboratoriemedicin
90185 Umeå

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.