F-Antitrypsin

Publicerad: 2020-04-03 08:30 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS! Mindre provmängd är godkänd, men så stor mängd som möjligt önskas.

Provtagning:

Rör plast, med sked och skruvlock
Volym: 13 mL

Artikelnr: 1368
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Region Västerbotten Laboratoriemedicin
Lycksele Lasarett, Klinisk kemi
92137 LYCKSELE
Tel: 0950-392 24 070-390 11 69

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Nytaget prov kan sändas i rumstemperatur med vanlig post vardagar (mån-tors) om det når analyserande labb följande dag.
I annat fall fryses provet och sändes fruset.
Minsta provvolym faeces 2 mL.