tU-Albumin, mikro

Publicerad: 2021-05-28 10:59 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Analysen utgår i Kalmar län 2017-11-28.
Eventuella beställningar av tU-Albumin mikro konverteras till U-Albumin/Kreatinin kvot

I undantagsfall kan analysen sändas till externt labb.
Kontakta Klinisk kemi och transfussionmedicin i Kalmar län för mer information.

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information