tU-Albumin, mikro

Publicerad: 2020-01-17 10:57 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Analysen utgår i Kalmar län 2017-11-28.
Eventuella beställningar av tU-Albumin mikro konverteras till U-Albumin/Kreatinin kvot

I undantagsfall kan analysen sändas till externt labb.
Kontakta Klinisk kemi och transfussionmedicin i Kalmar län för mer information.

Utförare:

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information