Akuta analyser

Klinisk kemi och transfusionsmedicin

AnalysUtförare
U-Acetoacetat (remsa)Klinisk kemi Kalmar
U-Acetoacetat (remsa)Klinisk kemi Oskarshamn
U-Acetoacetat (remsa)Klinisk kemi Västervik
P-Ak, hf MononukleosKlinisk kemi Kalmar
P-Ak, hf MononukleosKlinisk kemi Oskarshamn
P-Ak, hf MononukleosKlinisk kemi Västervik
P-ALAT(Alaninaminotransferas)Klinisk kemi Kalmar
P-ALAT(Alaninaminotransferas)Klinisk kemi Oskarshamn
P-ALAT(Alaninaminotransferas)Klinisk kemi Västervik
Asc-AlbuminKlinisk kemi Kalmar
Asc-AlbuminKlinisk kemi Oskarshamn
Asc-AlbuminKlinisk kemi Västervik
Csv-AlbuminKlinisk kemi Kalmar
Csv-AlbuminKlinisk kemi Oskarshamn
Csv-AlbuminKlinisk kemi Västervik
P-AlbuminKlinisk kemi Kalmar
P-AlbuminKlinisk kemi Oskarshamn
P-AlbuminKlinisk kemi Västervik
Pleu-AlbuminKlinisk kemi Kalmar
Pleu-AlbuminKlinisk kemi Oskarshamn
Pleu-AlbuminKlinisk kemi Västervik
tU-AlbuminKlinisk kemi Kalmar
tU-AlbuminKlinisk kemi Västervik
Csv-Albumin Laktat Celler Meningit Encefalit Demens MSKlinisk kemi Kalmar
Csv-Albumin Laktat Celler Meningit Encefalit Demens MSKlinisk kemi Oskarshamn
Csv-Albumin Laktat Celler Meningit Encefalit Demens MSKlinisk kemi Västervik
P-ALP(Alkaliska fosfataser)Klinisk kemi Kalmar
P-ALP(Alkaliska fosfataser)Klinisk kemi Oskarshamn
P-ALP(Alkaliska fosfataser)Klinisk kemi Västervik
P-AmmoniumjonKlinisk kemi Kalmar
B-Andel omogna trombocyter (B-IPF)Klinisk kemi Kalmar
B-Andel omogna trombocyter (B-IPF)Klinisk kemi Oskarshamn
B-Andel omogna trombocyter (B-IPF)Klinisk kemi Västervik
P-Antifaktor Xa, LMWHKlinisk kemi Kalmar
P-AntitrombinKlinisk kemi Kalmar
P-AntitrombinKlinisk kemi Oskarshamn
P-AntitrombinKlinisk kemi Västervik
P-Apo B/Apo A-1 kvotKlinisk kemi Kalmar
P-Apo B/Apo A-1 kvotKlinisk kemi Oskarshamn
P-Apo B/Apo A-1 kvotKlinisk kemi Västervik
P-Apolipoprotein A-1(P-ApoA1)Klinisk kemi Kalmar
P-Apolipoprotein A-1(P-ApoA1)Klinisk kemi Oskarshamn
P-Apolipoprotein A-1(P-ApoA1)Klinisk kemi Västervik
P-Apolipoprotein B(P-ApoB)Klinisk kemi Kalmar
P-Apolipoprotein B(P-ApoB)Klinisk kemi Oskarshamn
P-Apolipoprotein B(P-ApoB)Klinisk kemi Västervik
P-APT-tidKlinisk kemi Kalmar
P-APT-tidKlinisk kemi Oskarshamn
P-APT-tidKlinisk kemi Västervik
P-ASAT(Aspartataminotransferas)Klinisk kemi Kalmar
P-ASAT(Aspartataminotransferas)Klinisk kemi Oskarshamn
P-ASAT(Aspartataminotransferas)Klinisk kemi Västervik
Asc-Ascitesvätska cellerKlinisk kemi Kalmar
Asc-Ascitesvätska cellerKlinisk kemi Oskarshamn
Asc-Ascitesvätska cellerKlinisk kemi Västervik
B-Basofila gran,diffkKlinisk kemi Kalmar
B-Basofila gran,diffkKlinisk kemi Oskarshamn
B-Basofila gran,diffkKlinisk kemi Västervik
aB-BasöverskottKlinisk kemi Kalmar
aB-BasöverskottKlinisk kemi Oskarshamn
aB-BasöverskottKlinisk kemi Västervik
kB-BasöverskottKlinisk kemi Kalmar
kB-BasöverskottKlinisk kemi Oskarshamn
kB-BasöverskottKlinisk kemi Västervik
vB-BasöverskottKlinisk kemi Kalmar
vB-BasöverskottKlinisk kemi Oskarshamn
vB-BasöverskottKlinisk kemi Västervik
Csv-BilirubinKlinisk kemi Kalmar
Csv-BilirubinKlinisk kemi Västervik
P-Bilirubin, konjugeratKlinisk kemi Kalmar
P-Bilirubin, konjugeratKlinisk kemi Oskarshamn
P-Bilirubin, konjugeratKlinisk kemi Västervik
P-Bilirubin, totaltKlinisk kemi Kalmar
P-Bilirubin, totaltKlinisk kemi Oskarshamn
P-Bilirubin, totaltKlinisk kemi Västervik
Blodgruppering ABO och RhDKlinisk kemi Kalmar
Blodgruppering ABO och RhDKlinisk kemi Oskarshamn
Blodgruppering ABO och RhDKlinisk kemi Västervik
B-Celler, Diff cytokemiskKlinisk kemi Kalmar
B-Celler, Diff cytokemiskKlinisk kemi Oskarshamn
B-Celler, Diff cytokemiskKlinisk kemi Västervik
P-CK(P-Kreatinkinas)Klinisk kemi Kalmar
P-CK(P-Kreatinkinas)Klinisk kemi Västervik
aB-COHbKlinisk kemi Kalmar
aB-COHbKlinisk kemi Oskarshamn
aB-COHbKlinisk kemi Västervik
B-COHbKlinisk kemi Kalmar
B-COHbKlinisk kemi Oskarshamn
B-COHbKlinisk kemi Västervik
kB-COHbKlinisk kemi Kalmar
kB-COHbKlinisk kemi Oskarshamn
kB-COHbKlinisk kemi Västervik
vB-COHbKlinisk kemi Kalmar
vB-COHbKlinisk kemi Oskarshamn
vB-COHbKlinisk kemi Västervik
P-CRPKlinisk kemi Kalmar
P-CRPKlinisk kemi Oskarshamn
P-CRPKlinisk kemi Västervik
P-Cystatin CKlinisk kemi Kalmar
P-D-dimer (FEU)Klinisk kemi Kalmar
P-D-dimer (FEU)Klinisk kemi Oskarshamn
P-D-dimer (FEU)Klinisk kemi Västervik
S-DigoxinKlinisk kemi Kalmar
S-DigoxinKlinisk kemi Västervik
Direkt antiglobulintest, DATKlinisk kemi Kalmar
Direkt antiglobulintest, DATKlinisk kemi Västervik
B-Eosinofila gran,diffkKlinisk kemi Kalmar
B-Eosinofila gran,diffkKlinisk kemi Oskarshamn
B-Eosinofila gran,diffkKlinisk kemi Västervik
B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)Klinisk kemi Kalmar
B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)Klinisk kemi Oskarshamn
B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)Klinisk kemi Västervik
Asc-ErytrocyterKlinisk kemi Kalmar
Asc-ErytrocyterKlinisk kemi Oskarshamn
Asc-ErytrocyterKlinisk kemi Västervik
Csv-ErytrocyterKlinisk kemi Kalmar
Csv-ErytrocyterKlinisk kemi Oskarshamn
Csv-ErytrocyterKlinisk kemi Västervik
Pleu-ErytrocyterKlinisk kemi Kalmar
Pleu-ErytrocyterKlinisk kemi Oskarshamn
Pleu-ErytrocyterKlinisk kemi Västervik
U-Erytrocyter (remsa)Klinisk kemi Kalmar
U-Erytrocyter (remsa)Klinisk kemi Oskarshamn
U-Erytrocyter (remsa)Klinisk kemi Västervik
Csv-Erytrocyter prov 1Klinisk kemi Kalmar
Csv-Erytrocyter prov 1Klinisk kemi Oskarshamn
Csv-Erytrocyter prov 1Klinisk kemi Västervik
Csv-Erytrocyter prov 2Klinisk kemi Kalmar
Csv-Erytrocyter prov 2Klinisk kemi Oskarshamn
Csv-Erytrocyter prov 2Klinisk kemi Västervik
Csv-Erytrocyter prov 3Klinisk kemi Kalmar
Csv-Erytrocyter prov 3Klinisk kemi Oskarshamn
Csv-Erytrocyter prov 3Klinisk kemi Västervik
B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)Klinisk kemi Kalmar
B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)Klinisk kemi Oskarshamn
B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)Klinisk kemi Västervik
P-EtanolKlinisk kemi Kalmar
P-EtanolKlinisk kemi Oskarshamn
P-EtanolKlinisk kemi Västervik
S-FenytoinKlinisk kemi Västervik
P-FibrinogenKlinisk kemi Kalmar
P-FibrinogenKlinisk kemi Oskarshamn
P-FibrinogenKlinisk kemi Västervik
kB-FO2HbKlinisk kemi Kalmar
kB-FO2HbKlinisk kemi Oskarshamn
kB-FO2HbKlinisk kemi Västervik
P-FosfatKlinisk kemi Kalmar
P-FosfatKlinisk kemi Oskarshamn
P-FosfatKlinisk kemi Västervik
Förenlighetsprövning genom BAS-testKlinisk kemi Kalmar
Förenlighetsprövning genom BAS-testKlinisk kemi Oskarshamn
Förenlighetsprövning genom BAS-testKlinisk kemi Västervik
Csv-GlukosKlinisk kemi Kalmar
Csv-GlukosKlinisk kemi Oskarshamn
Csv-GlukosKlinisk kemi Västervik
P-GlukosKlinisk kemi Kalmar
P-GlukosKlinisk kemi Oskarshamn
P-GlukosKlinisk kemi Västervik
P(aB)-GlukosKlinisk kemi Kalmar
P(aB)-GlukosKlinisk kemi Oskarshamn
P(aB)-GlukosKlinisk kemi Västervik
P(kB)-GlukosKlinisk kemi Kalmar
P(kB)-GlukosKlinisk kemi Oskarshamn
P(kB)-GlukosKlinisk kemi Västervik
P(vB)-GlukosKlinisk kemi Kalmar
P(vB)-GlukosKlinisk kemi Oskarshamn
P(vB)-GlukosKlinisk kemi Västervik
Pleu-GlukosKlinisk kemi Kalmar
Pleu-GlukosKlinisk kemi Oskarshamn
Pleu-GlukosKlinisk kemi Västervik
U-Glukos (remsa)Klinisk kemi Kalmar
U-Glukos (remsa)Klinisk kemi Oskarshamn
U-Glukos (remsa)Klinisk kemi Västervik
P-GT(Gamma-Glutamyltransferas)Klinisk kemi Kalmar
P-GT(Gamma-Glutamyltransferas)Klinisk kemi Oskarshamn
P-GT(Gamma-Glutamyltransferas)Klinisk kemi Västervik
U-hCG, kvalKlinisk kemi Kalmar
U-hCG, kvalKlinisk kemi Oskarshamn
U-hCG, kvalKlinisk kemi Västervik
P-hCG+betakedjaKlinisk kemi Kalmar
P-hCG+betakedjaKlinisk kemi Västervik
P-HDL-kolesterolKlinisk kemi Kalmar
P-HDL-kolesterolKlinisk kemi Oskarshamn
P-HDL-kolesterolKlinisk kemi Västervik
F-HemoglobinKlinisk kemi Kalmar
F-HemoglobinKlinisk kemi Oskarshamn
F-HemoglobinKlinisk kemi Västervik
B-Hemoglobin(B-Hb)Klinisk kemi Kalmar
B-Hemoglobin(B-Hb)Klinisk kemi Oskarshamn
B-Hemoglobin(B-Hb)Klinisk kemi Västervik
P-IsopropanolKlinisk kemi Kalmar
P-JärnKlinisk kemi Kalmar
P-JärnKlinisk kemi Oskarshamn
P-JärnKlinisk kemi Västervik
P-JärnmättnadKlinisk kemi Kalmar
P-JärnmättnadKlinisk kemi Oskarshamn
P-JärnmättnadKlinisk kemi Västervik
P-KalciumKlinisk kemi Kalmar
P-KalciumKlinisk kemi Oskarshamn
P-KalciumKlinisk kemi Västervik
aP-Kalciumjon, friKlinisk kemi Kalmar
aP-Kalciumjon, friKlinisk kemi Västervik
kP-Kalciumjon, friKlinisk kemi Kalmar
kP-Kalciumjon, friKlinisk kemi Västervik
P(aB)-Kalciumjon, friKlinisk kemi Kalmar
P(aB)-Kalciumjon, friKlinisk kemi Oskarshamn
P(aB)-Kalciumjon, friKlinisk kemi Västervik
P(aB/vB/kB)-Kalciumjon, friKlinisk kemi Kalmar
P(aB/vB/kB)-Kalciumjon, friKlinisk kemi Oskarshamn
P(aB/vB/kB)-Kalciumjon, friKlinisk kemi Västervik
P(kB)-Kalciumjon, friKlinisk kemi Kalmar
P(kB)-Kalciumjon, friKlinisk kemi Oskarshamn
P(kB)-Kalciumjon, friKlinisk kemi Västervik
P(vB)-Kalciumjon, friKlinisk kemi Kalmar
P(vB)-Kalciumjon, friKlinisk kemi Oskarshamn
P(vB)-Kalciumjon, friKlinisk kemi Västervik
S-Kalciumjon, fri (pH 7.4)Klinisk kemi Kalmar
S-Kalciumjon, fri (pH 7.4)Klinisk kemi Oskarshamn
S-Kalciumjon, fri (pH 7.4)Klinisk kemi Västervik
aP-KaliumKlinisk kemi Kalmar
aP-KaliumKlinisk kemi Oskarshamn
aP-KaliumKlinisk kemi Västervik
P-KaliumKlinisk kemi Kalmar
P-KaliumKlinisk kemi Oskarshamn
P-KaliumKlinisk kemi Västervik
P(aB)-KaliumKlinisk kemi Kalmar
P(aB)-KaliumKlinisk kemi Oskarshamn
P(aB)-KaliumKlinisk kemi Västervik
S-KarbamazepinKlinisk kemi Västervik
P(aB)-Klorid (Cl)Klinisk kemi Kalmar
P(aB)-Klorid (Cl)Klinisk kemi Oskarshamn
P(aB)-Klorid (Cl)Klinisk kemi Västervik
P(kB)-Klorid (Cl)Klinisk kemi Kalmar
P(kB)-Klorid (Cl)Klinisk kemi Oskarshamn
P(kB)-Klorid (Cl)Klinisk kemi Västervik
P-Klorid(P-Cl)Klinisk kemi Kalmar
P-Klorid(P-Cl)Klinisk kemi Västervik
P-KolesterolKlinisk kemi Kalmar
P-KolesterolKlinisk kemi Oskarshamn
P-KolesterolKlinisk kemi Västervik
Pleu-KolesterolKlinisk kemi Kalmar
Pleu-KolesterolKlinisk kemi Oskarshamn
Pleu-KolesterolKlinisk kemi Västervik
S-KortisolKlinisk kemi Kalmar
S-KortisolKlinisk kemi Västervik
P-KreatininKlinisk kemi Kalmar
P-KreatininKlinisk kemi Oskarshamn
P-KreatininKlinisk kemi Västervik
Asc-LaktatKlinisk kemi Kalmar
Asc-LaktatKlinisk kemi Oskarshamn
Asc-LaktatKlinisk kemi Västervik
Csv-LaktatKlinisk kemi Kalmar
Csv-LaktatKlinisk kemi Oskarshamn
Csv-LaktatKlinisk kemi Västervik
Ledv-LaktatKlinisk kemi Kalmar
Ledv-LaktatKlinisk kemi Oskarshamn
Ledv-LaktatKlinisk kemi Västervik
P-LaktatIngen utförare, analysen är nedlagd
P(aB)-LaktatKlinisk kemi Kalmar
P(aB)-LaktatKlinisk kemi Oskarshamn
P(aB)-LaktatKlinisk kemi Västervik
P(vB)-LaktatKlinisk kemi Kalmar
P(vB)-LaktatKlinisk kemi Oskarshamn
P(vB)-LaktatKlinisk kemi Västervik
Pleu-LaktatKlinisk kemi Kalmar
Pleu-LaktatKlinisk kemi Oskarshamn
Pleu-LaktatKlinisk kemi Västervik
vP-LaktatKlinisk kemi Kalmar
vP-LaktatKlinisk kemi Oskarshamn
vP-LaktatKlinisk kemi Västervik
Pleu-LDKlinisk kemi Kalmar
Pleu-LDKlinisk kemi Oskarshamn
Pleu-LDKlinisk kemi Västervik
P-LD(P-Laktatdehydrogenas)Klinisk kemi Kalmar
P-LD(P-Laktatdehydrogenas)Klinisk kemi Oskarshamn
P-LD(P-Laktatdehydrogenas)Klinisk kemi Västervik
P-LDL-kolesterolKlinisk kemi Kalmar
P-LDL-kolesterolKlinisk kemi Oskarshamn
P-LDL-kolesterolKlinisk kemi Västervik
Ledvätska cellerKlinisk kemi Kalmar
Ledvätska cellerKlinisk kemi Oskarshamn
Ledvätska cellerKlinisk kemi Västervik
U-Legionella antigenKlinisk kemi Kalmar
U-Legionella antigenKlinisk kemi Oskarshamn
U-Legionella antigenKlinisk kemi Västervik
U-Leukocyter (remsa)Klinisk kemi Kalmar
U-Leukocyter (remsa)Klinisk kemi Oskarshamn
U-Leukocyter (remsa)Klinisk kemi Västervik
Asc-Leukocyter monoKlinisk kemi Kalmar
Asc-Leukocyter monoKlinisk kemi Oskarshamn
Asc-Leukocyter monoKlinisk kemi Västervik
Csv-Leukocyter monoKlinisk kemi Kalmar
Csv-Leukocyter monoKlinisk kemi Oskarshamn
Csv-Leukocyter monoKlinisk kemi Västervik
Ledv-Leukocyter monoKlinisk kemi Kalmar
Ledv-Leukocyter monoKlinisk kemi Oskarshamn
Ledv-Leukocyter monoKlinisk kemi Västervik
Pleu-Leukocyter monoKlinisk kemi Kalmar
Pleu-Leukocyter monoKlinisk kemi Oskarshamn
Pleu-Leukocyter monoKlinisk kemi Västervik
Asc-Leukocyter polyKlinisk kemi Kalmar
Asc-Leukocyter polyKlinisk kemi Oskarshamn
Asc-Leukocyter polyKlinisk kemi Västervik
Csv-Leukocyter polyKlinisk kemi Kalmar
Csv-Leukocyter polyKlinisk kemi Oskarshamn
Csv-Leukocyter polyKlinisk kemi Västervik
Ledv-Leukocyter poly Klinisk kemi Kalmar
Ledv-Leukocyter poly Klinisk kemi Oskarshamn
Ledv-Leukocyter poly Klinisk kemi Västervik
Pleu-Leukocyter polyKlinisk kemi Kalmar
Pleu-Leukocyter polyKlinisk kemi Oskarshamn
Pleu-Leukocyter polyKlinisk kemi Västervik
Asc-Leukocyter totaltKlinisk kemi Kalmar
Asc-Leukocyter totaltKlinisk kemi Oskarshamn
Asc-Leukocyter totaltKlinisk kemi Västervik
Csv-Leukocyter totaltKlinisk kemi Kalmar
Csv-Leukocyter totaltKlinisk kemi Oskarshamn
Csv-Leukocyter totaltKlinisk kemi Västervik
Pleu-Leukocyter totaltKlinisk kemi Kalmar
Pleu-Leukocyter totaltKlinisk kemi Oskarshamn
Pleu-Leukocyter totaltKlinisk kemi Västervik
B-Leukocyter, partikelkoncentration(B-LPK)Klinisk kemi Kalmar
B-Leukocyter, partikelkoncentration(B-LPK)Klinisk kemi Oskarshamn
B-Leukocyter, partikelkoncentration(B-LPK)Klinisk kemi Västervik
S-LitiumKlinisk kemi Kalmar
S-LitiumKlinisk kemi Västervik
B-Lymfocyter, COVID-19Klinisk kemi Kalmar
B-Lymfocyter, COVID-19Klinisk kemi Oskarshamn
B-Lymfocyter, COVID-19Klinisk kemi Västervik
B-Lymfocyter,diffkKlinisk kemi Kalmar
B-Lymfocyter,diffkKlinisk kemi Oskarshamn
B-Lymfocyter,diffkKlinisk kemi Västervik
P-MagnesiumKlinisk kemi Kalmar
P-MagnesiumKlinisk kemi Västervik
Ery-MCHKlinisk kemi Kalmar
Ery-MCHKlinisk kemi Oskarshamn
Ery-MCHKlinisk kemi Västervik
Ery-MCVKlinisk kemi Kalmar
Ery-MCVKlinisk kemi Oskarshamn
Ery-MCVKlinisk kemi Västervik
P-MetanolKlinisk kemi Kalmar
aB-MetHbKlinisk kemi Kalmar
aB-MetHbKlinisk kemi Oskarshamn
aB-MetHbKlinisk kemi Västervik
kB-MetHbKlinisk kemi Kalmar
kB-MetHbKlinisk kemi Oskarshamn
kB-MetHbKlinisk kemi Västervik
vB-MetHbKlinisk kemi Kalmar
vB-MetHbKlinisk kemi Oskarshamn
vB-MetHbKlinisk kemi Västervik
B-MethemoglobinKlinisk kemi Kalmar
B-MethemoglobinKlinisk kemi Oskarshamn
B-MethemoglobinKlinisk kemi Västervik
B-Monocyter,diffkKlinisk kemi Kalmar
B-Monocyter,diffkKlinisk kemi Oskarshamn
B-Monocyter,diffkKlinisk kemi Västervik
P-MyoglobinKlinisk kemi Kalmar
P-MyoglobinKlinisk kemi Västervik
P(aB)-NaKlinisk kemi Kalmar
P(aB)-NaKlinisk kemi Oskarshamn
P(aB)-NaKlinisk kemi Västervik
P(kB)-NaKlinisk kemi Kalmar
P(kB)-NaKlinisk kemi Oskarshamn
P(kB)-NaKlinisk kemi Västervik
aP-NatriumKlinisk kemi Kalmar
aP-NatriumKlinisk kemi Oskarshamn
aP-NatriumKlinisk kemi Västervik
P-NatriumKlinisk kemi Kalmar
P-NatriumKlinisk kemi Oskarshamn
P-NatriumKlinisk kemi Västervik
B-Neutrofila gran,diffkKlinisk kemi Kalmar
B-Neutrofila gran,diffkKlinisk kemi Oskarshamn
B-Neutrofila gran,diffkKlinisk kemi Västervik
U-Nitrit (remsa)Klinisk kemi Kalmar
U-Nitrit (remsa)Klinisk kemi Oskarshamn
U-Nitrit (remsa)Klinisk kemi Västervik
P-NT-proBNPKlinisk kemi Kalmar
P-NT-proBNPKlinisk kemi Västervik
S-OsmolalitetKlinisk kemi Kalmar
S-OsmolalitetKlinisk kemi Västervik
U-OsmolalitetKlinisk kemi Kalmar
U-OsmolalitetKlinisk kemi Västervik
Csv-OxyhemoglobinKlinisk kemi Kalmar
Csv-OxyhemoglobinKlinisk kemi Västervik
P-PankreasamylasKlinisk kemi Kalmar
P-PankreasamylasKlinisk kemi Oskarshamn
P-PankreasamylasKlinisk kemi Västervik
P-ParacetamolKlinisk kemi Kalmar
P-ParacetamolKlinisk kemi Oskarshamn
P-ParacetamolKlinisk kemi Västervik
aB-pCO2Klinisk kemi Kalmar
aB-pCO2Klinisk kemi Oskarshamn
aB-pCO2Klinisk kemi Västervik
kB-pCO2Klinisk kemi Kalmar
kB-pCO2Klinisk kemi Oskarshamn
kB-pCO2Klinisk kemi Västervik
vB-pCO2Klinisk kemi Kalmar
vB-pCO2Klinisk kemi Oskarshamn
vB-pCO2Klinisk kemi Västervik
aB-pHKlinisk kemi Kalmar
aB-pHKlinisk kemi Oskarshamn
aB-pHKlinisk kemi Västervik
kB-pHKlinisk kemi Kalmar
kB-pHKlinisk kemi Oskarshamn
kB-pHKlinisk kemi Västervik
Pleu-pHKlinisk kemi Kalmar
Pleu-pHKlinisk kemi Oskarshamn
Pleu-pHKlinisk kemi Västervik
vB-pHKlinisk kemi Kalmar
vB-pHKlinisk kemi Oskarshamn
vB-pHKlinisk kemi Västervik
Pleu-Pleuravätska cellerKlinisk kemi Kalmar
Pleu-Pleuravätska cellerKlinisk kemi Oskarshamn
Pleu-Pleuravätska cellerKlinisk kemi Västervik
Csv-Pneumokock antigenKlinisk kemi Kalmar
Csv-Pneumokock antigenKlinisk kemi Oskarshamn
Csv-Pneumokock antigenKlinisk kemi Västervik
U-Pneumokock antigenKlinisk kemi Kalmar
U-Pneumokock antigenKlinisk kemi Oskarshamn
U-Pneumokock antigenKlinisk kemi Västervik
aB-pO2Klinisk kemi Kalmar
aB-pO2Klinisk kemi Oskarshamn
aB-pO2Klinisk kemi Västervik
kB-pO2Klinisk kemi Kalmar
kB-pO2Klinisk kemi Oskarshamn
kB-pO2Klinisk kemi Västervik
P-ProkalcitoninKlinisk kemi Kalmar
P-ProkalcitoninKlinisk kemi Västervik
U-Protein (remsa)Klinisk kemi Kalmar
U-Protein (remsa)Klinisk kemi Oskarshamn
U-Protein (remsa)Klinisk kemi Västervik
kP-ProtrombinkomplexKlinisk kemi Kalmar
kP-ProtrombinkomplexKlinisk kemi Oskarshamn
kP-ProtrombinkomplexKlinisk kemi Västervik
P-ProtrombinkomplexKlinisk kemi Kalmar
P-ProtrombinkomplexKlinisk kemi Oskarshamn
P-ProtrombinkomplexKlinisk kemi Västervik
P-PTH intraoperativt, snabbKlinisk kemi Kalmar
P-PTH intraoperativt, snabbKlinisk kemi Västervik
B-RetikulocyterKlinisk kemi Kalmar
B-RetikulocyterKlinisk kemi Oskarshamn
B-RetikulocyterKlinisk kemi Västervik
S-S100BKlinisk kemi Kalmar
S-S100BKlinisk kemi Västervik
P-SalicylatKlinisk kemi Kalmar
Csv-Spektrofot Albu Lakt Celler HjärnblödningKlinisk kemi Kalmar
Csv-Spektrofot Albu Lakt Celler HjärnblödningKlinisk kemi Västervik
B-SR (Erytrocyters sänkningsreaktion)Klinisk kemi Kalmar
B-SR (Erytrocyters sänkningsreaktion)Klinisk kemi Oskarshamn
B-SR (Erytrocyters sänkningsreaktion)Klinisk kemi Västervik
B-SR, míkroKlinisk kemi Kalmar
B-SR, míkroKlinisk kemi Oskarshamn
B-SR, míkroKlinisk kemi Västervik
aB-StandardbikarbonatKlinisk kemi Kalmar
aB-StandardbikarbonatKlinisk kemi Oskarshamn
aB-StandardbikarbonatKlinisk kemi Västervik
kB-StandardbikarbonatKlinisk kemi Kalmar
kB-StandardbikarbonatKlinisk kemi Oskarshamn
kB-StandardbikarbonatKlinisk kemi Västervik
vB-StandardbikarbonatKlinisk kemi Kalmar
vB-StandardbikarbonatKlinisk kemi Oskarshamn
vB-StandardbikarbonatKlinisk kemi Västervik
aB-SyrabasstatusKlinisk kemi Kalmar
aB-SyrabasstatusKlinisk kemi Oskarshamn
aB-SyrabasstatusKlinisk kemi Västervik
kB-SyrabasstatusKlinisk kemi Kalmar
kB-SyrabasstatusKlinisk kemi Oskarshamn
kB-SyrabasstatusKlinisk kemi Västervik
vB-SyrabasstatusKlinisk kemi Kalmar
vB-SyrabasstatusKlinisk kemi Oskarshamn
vB-SyrabasstatusKlinisk kemi Västervik
aB-SyrgasmättnadKlinisk kemi Kalmar
aB-SyrgasmättnadKlinisk kemi Oskarshamn
aB-SyrgasmättnadKlinisk kemi Västervik
kB-SyrgasmättnadKlinisk kemi Kalmar
kB-SyrgasmättnadKlinisk kemi Oskarshamn
kB-SyrgasmättnadKlinisk kemi Västervik
U-TestremsaKlinisk kemi Kalmar
U-TestremsaKlinisk kemi Oskarshamn
U-TestremsaKlinisk kemi Västervik
P-TIBCKlinisk kemi Kalmar
P-TIBCKlinisk kemi Oskarshamn
P-TIBCKlinisk kemi Västervik
P-TransferrinKlinisk kemi Kalmar
P-TransferrinKlinisk kemi Oskarshamn
P-TransferrinKlinisk kemi Västervik
P-TriglyceriderKlinisk kemi Kalmar
P-TriglyceriderKlinisk kemi Oskarshamn
P-TriglyceriderKlinisk kemi Västervik
B-Trombocyter,partikelkoncentration(B-TPK)Klinisk kemi Kalmar
B-Trombocyter,partikelkoncentration(B-TPK)Klinisk kemi Oskarshamn
B-Trombocyter,partikelkoncentration(B-TPK)Klinisk kemi Västervik
B-Trombocytmedelvolym(B-MPV)Klinisk kemi Kalmar
B-Trombocytmedelvolym(B-MPV)Klinisk kemi Oskarshamn
B-Trombocytmedelvolym(B-MPV)Klinisk kemi Västervik
P-Troponin TKlinisk kemi Kalmar
P-Troponin TKlinisk kemi Oskarshamn
P-Troponin TKlinisk kemi Västervik
P-UratKlinisk kemi Kalmar
P-UratKlinisk kemi Oskarshamn
P-UratKlinisk kemi Västervik
P-UreaKlinisk kemi Kalmar
P-UreaKlinisk kemi Oskarshamn
P-UreaKlinisk kemi Västervik
Csv-Utseende efter centrifugeringKlinisk kemi Kalmar
Csv-Utseende efter centrifugeringKlinisk kemi Oskarshamn
Csv-Utseende efter centrifugeringKlinisk kemi Västervik
Asc-Utseende före centrifugeringKlinisk kemi Kalmar
Asc-Utseende före centrifugeringKlinisk kemi Oskarshamn
Asc-Utseende före centrifugeringKlinisk kemi Västervik
Csv-Utseende före centrifugeringKlinisk kemi Kalmar
Csv-Utseende före centrifugeringKlinisk kemi Oskarshamn
Csv-Utseende före centrifugeringKlinisk kemi Västervik
Ledv-Utseende före centrifugeringKlinisk kemi Kalmar
Ledv-Utseende före centrifugeringKlinisk kemi Oskarshamn
Ledv-Utseende före centrifugeringKlinisk kemi Västervik
Pleu-Utseende före centrifugeringKlinisk kemi Kalmar
Pleu-Utseende före centrifugeringKlinisk kemi Oskarshamn
Pleu-Utseende före centrifugeringKlinisk kemi Västervik
S-ValproatKlinisk kemi Västervik
S-VancomycinKlinisk kemi Kalmar