Frysning av prov

Publicerad: 2021-02-03 10:20 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

För prov beställda i Cosmic "Frysning av prov" finns följande provtyper
Serum
CSV
Biopsi
Annat

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej