P-Fenytoin

Publicerad: 2023-02-09 08:45 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Venblod


OBS!
Utförande laboratorium begär ett stort 7 ml rör, men dessa rör används ej i länet. Går bra och ta 2 st. 5 ml istället.

Prov bör tas omedelbart innan nästa dos ska ges eller så länge som möjligt efter närmast föregående dos.
Vid samtidig medicinering med fosfenytoin: prover tas minst 2 timmar efter en intravenös dos av fosfenytoin och minst 4 timmar efter en intramuskulär dos, på grund av den observerade korsreaktiviteten med fosfenytoin för denna analys.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mörkblå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-heparin
Artikelnr: 2393

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma avskiljes och kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Remiss:

Utförare: