tU-Fosfat

Publicerad: 2021-02-02 15:19 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För Västervik och Oskarshamn: Avd/mottagning hämtar urindunk med tillsats (saltsyra) från laboratoriet.
För Kalmar: Kontakta laboratoriepersonal för avhämtning av HCL (saltsyra).

Sändes med vanlig post mån-tors.