B-Flödescytometri PNH

Publicerad: 2021-05-28 11:02 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Helblod taget i 7 ml, Na-heparinrör (2 st) förvaras i rumstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod förvaras i rumstemp.
Helblod taget i Na-heparinrör sändes med Ess-brev inom 24 h mån-tors.