B-TCR,T-cellsreceptor

Publicerad: 2019-10-25 14:47 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Helblod taget i 7 ml, Na-heparinrör (2 st) förvaras i rumstemp.

Utförare:

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod förvaras i rumstemp.
Helblod taget i Na-heparinrör sändes med Ess-brev inom 24 h mån-tors.