Flödescytometri DNA analys

Publicerad: 2024-03-19 11:20 av Camilla Nilsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

DNA-analys med flödescytometrisk teknik på cellsuspension från borstat material t ex från gall eller levergångar.

Rör med citratbuffert beställs och hämtas på cytologilaboratoriet tel 010-358 11 83. Rören med citrabuffert förvaras i kylskåp på avdelningen, hållbart upp till 3 månader vid förvaring i kyla.

DNA-analys med flödescytometrisk teknik från andra lokalisationer beställs av ansvarig patolog.

Ansvarig

Camilla Nilsson Tel: 010-358 87 82

Hantering:

Borsten skall snabbt ner i rör med citratbuffert efter provtagningen. Snurra borsten mot rörkanten och vispa runt för att cellerna ska lossna och inte fixeras fast vid borsten innan den klipps av.
Utstryken på objektglas samt röret bör komma till laboratoriet inom en timme för optimal hantering av celler till flödescytometrisk analys. Prover tagna utanför Länssjukhuset förvaras kylskåpskallt innan och under transport till laboratoriet.

Fixeringslösning/provrör

Rör med citratbuffert. Beställs via cytologlaboratoriet tel 010-358 11 83
Hållbara vid förvaring i kylskåp upp till 3 månader.

Remiss
I Cosmic;
Beställning provbunden, flik "Klinisk Patologi" välj Cytologi allmän

PAD/CD remiss
, centralförråd nr: 6132, Används endast till klinik som ej är ansluten till cosmic (pappersremiss)

Avsändande klinik samt patientinformation skall vara optisk läsbar etikett (streckkod).

Information på remiss

Det är av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, anamnes och frågeställning.

Telefonnummer till remitterande klinik (så laboratoriepersonalen kan kontakta er vid behov).

Anamnes och frågeställning anges alltid. På pappersremiss skall texten vara tydlig helst med maskinskrift. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen scannas.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.

SVF

Remisser märks med SVF samt process i rutan för klinisk diagnos.

Svarskopia

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats.

Svarstid

Svar lämnas normalt inom tio kalenderdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Övrigt

I övrigt vg se Allmänt Cytologi

Utförare:

Klinisk Patologi Länssjukhuset Kalmar
KALMAR
Tel: 010-358 12 43

Ackreditering:

Nej

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 010-358 12 43

Information hämtad från (dokument):

Provtagningsanvisning Flödescytometri DNA analys     Version: 5.0


×

Medicinsk Bakgrund

Flödescytometrisk DNA-analys
Ploidi
Indelas i diploida och non-diploida/aneuploida.
Diploida har samma DNA-mängd som normala celler. Cytogenetiskt talar man dessutom om hypodiploida, hyperdiploida, tetraploida, peritetraploida mm.
DNA mängd anges som DNA-index=kvoten mellan DNA i tumörcellernas G0/G1-population och i diploida referensceller. Referensceller för färsk vävnad=kycklingblodkroppar eller forellblodkroppar; för fixerad vävnad bedöms första DNA-toppen som diploid.
Representativt material kräver minst 20% tumörceller för ploidianalys och för S-fasberäkning.
Fixerad vävnad kan ge falsk nära-diploid DNA-topp.
DNA-index 0,8-0,95 = "Hypodiploid"
DNA-index 0,95-1,05 = Diploid
DNA-index 1,05-1,3 = "hyperdiploid/Nära-diploid"
DNA-index 1,9-2,1 = "Tetraploid"
S-fas
Procentuell andel celler i DNA-syntetiserande fas.
Minst 10 000 celler bör räknas. CV för diploida celler bör vara <8% för S-fasberäkning.
För bröstcancer har tumörer med S-fas <7% god prognos och tumörer med S-fas > 12% har dålig prognos. För diploida tumörer används 7% som gräns för lågproliferativ tumör och för non-diploida tumörer används 12% som gräns.
Inga fasta riktlinjer för gyn-cancer.

From 1 maj 2003 ändras analyseringssättet på flödescytometriska DNA-analyser från manuell beräkning enligt Baisch till beräkning med Modfit LT 3.1.
Vad är Modfit LT 3.1?
Modfit LT 3.1 är ett datastyrt program för analys av DNA- mätningar på färskt och paraffininbäddat material. Analysen är en parametrisk matematisk metod med kompensation för både sammanklumpade cellgrupper (aggregat) och trasiga cellrester (debris).
Modfit LT 3.1 har utarbetats av Verity Software House, Inc och distribueras av BD Biosciences. Samarbete har gjorts bla med Bo Baldetorp, Onkologiska forskningsenheten, Lund, Sverige.

Vad är gjort inför övergången till Modfit LT 3.1?
Utbildning i Stockholm i Becton Dickinson´s regi i Modfit LT3.1 med personal från Verity Software. Jämförande studie med totalt 97 bröstcancerfall och 90 gyncancerfall med Modfit LT 3.1 och i samarbete med Bo Baldetorp. Resultatet visar en god samstämmighet i både ploidibedömning, s-fasberäkning och beräkning av DNA-index. På bröstcancer fall är även statistik mot Elstongradering, NPI och mitosfrekvens analyserat.
Vad innebär övergången till Modfit LT 3.1?
Övergången innebär ingen ändring av laboratoriets svarsrutiner för flödescytometriska DNA-analyser.
I flesta fall blir provet automatiskt analyserat, men manuell korrektion kan i vissa fall behövas enligt givna guidelines, dels från Verity Software men även från Nordiska DNA-gruppen ( i vilken Kalmar ingår).
Modfit anger oftast en s-fas som ligger något lägre än med tidigare metod. Skillnaden är så liten att det inte påverkar valet av gränsvärde mellan hög- och lågproliferativ tumör. I vissa fall av diploid tumör med rikligt "skräp" och enligt tidigare metod låg s-fas blir s-fasen ibland 0% med Modfit LT 3.1.

Camilla Nilsson
Analysansvarig cytodiagnostiker
Tel 0480-44 87 82
camilla.nilsson2@regionkalmar.se

Referens:
Bagwell C.B, Clark G.M, Spyratos F, Chassevent A, Bendahl P-O, Stål O, Killander D, Jourdan M.L, Romain S, Hunsberger B, Baldetorp B. Optimizing flow cytometric DNA ploidy and S-phase fraction as independent prognostic markers for node-negative breast cancer specimens.Cytometry 2001;46:121-135
Bagwell C.B, Clark G.M, Spyratos F, Chassevent A, Bendahl P-O, Stål O, Killander D, Jourdan M.L, Romain S, Hunsberger B, Wright S, Baldetorp B. DNA and cell cycle analysis as prognostic indicators in breast tumor revisited. Clinics in laboratory medicine. 2001;21-4:875-895
http://www.ltkalmar.se/lttemplates/Page____11602.aspx

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Ingen info