B-Fetal RhD-typning

Publicerad: 2023-10-18 07:35 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län


Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 7 mL drar 6,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 2717

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk. Se utförare.

OBS! Ange graviditetsvecka på remissen.
Behövs för bedömning av provsvar
Prov lämnas snarast till laboratoriet, inom 24 h.
Centrifugeras inom 24h.
Detta prov kommer att sparas.

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Transfusionsmedicin och klinisk immunologi, Plan 09, Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland, Universitetssjukhuset
58185 LINKÖPING
Tel: 010-1031018/1033280 Fax: 010-103 32 82

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Venblod taget i EDTA-rör centrifugeras i 2000g i 10 min.
Plasma överförs till specialrör, kryorör 3,8 ml 12x75 mm , och fryses i -20 C.
Kryorör finns att beställa i Raindance med artikelnummer 89040.
Sändes fruset till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, US Linköping.