Flödescytometri Immunfenotypning

Publicerad: 2024-03-12 08:55 av Camilla Nilsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Immunfenotypning på t ex blod och/eller benmärg, liquor och exsudat.
Provet skall lämnas till laboratoriet snarast möjligt.
Vid transport av provet tagna utanför Länssjukhuset där flödescytometrisk analys önskas skall proverna anlända till laboratoriet inom 24 timmar efter provtagningen.

Ansvarig

Tomasz Gorecki Tel: 010-358 12 43

Hantering:

Blod:
EDTA-rör eller Heparinrör.
Art nr 5125 Rör Vakuum 5 mL lila propp EDTA (K2).
Art nr 2393 Rör Vakuum 7 mL mörkblå propp Na-heparin.
Förvaras i rumstemperatur.

Benmärg:

Heparinrör med 2 ml fys Nacl-lösning tillsatt.
1-2 ml benmärgsaspirat sätt till röret. Blanda väl för att undvika koagel.
Art nr 2393 Rör Vakuum 7 mL mörkblå propp Na-heparin.
Förvaras i rumstemperatur.

Exsudat:

Pleura, ascites och buksköljvätska.
10 ml spetsbottnat provrör i plast med skruvkork, centralförråd nr: 5065.
Burk med lock 250 mL preparatburk plast, centralförråde nr 729.
Burk med lock 100 mL sputum plast, centralförråd nr 727.
Några droppar (3-5) heparin (5 000 IE/ml) tillsätts för att undvika koagulation av provet.
Max 200 ml vätska.
Kan förvaras i kylskåp.

Bronksköljvätska

10 ml spetsbottnat provrör i plast med skruvkork, centralförråd nr: 5065.
Burk med lock 250 mL preparatburk plast, centralförråde nr 729.
Burk med lock 100 mL sputum plast, centralförråd nr 727.
Kan förvaras i kylskåp.

Liquor:

Rör Liquorprov konad botten 10 ml, centralförråd nr 35966.
Meddela cytologilaboratoriet (010-358 13 45) att liquorprov kommer. Provet kräver akut omhändertagande och lämnas till laboratoriet direkt. (inom 2 timmar) Provet bör komma till laboratoriet före kl 13.00 helgfri vardag.

Lymfkörtel

Lymfkörtel skickas ofixerad till laboratoriet enligt de rutiner som gäller för fryssnitt. Om transporten tar längre tid än 2 timmar läggs det i burk med enstaka droppar steril fysiologisk koksaltlösning samt tättslutande lock. Förvaras och transporteras i kylskåpstemperatur (får inte frysas!)

Finnålspunktioner

Vid önskan om flödescytometrisk anlays beställs rör med PBS-buffert från cytologlaboratoriet tel 010-358 11 83. Punktionsmaterialet sprutas ner i lösningen, skölj genom att fylla sprutan med buffert och spola igenom kanylen. Opak (grumlig) lösning önskas. Transporteras i kylskåpstemperatur till laboratoriet omgående.

BAL

Sänds in ofixerat till lab. Förvaras och transporteras i kylskåpstemperatur.

Remiss
I Cosmic;
Beställning provbunden, flik "Klinisk Patologi" välj Cytologi allmän

En kort sammanfattning gällande hanterandet av benmärgsprover med samtidigt prov till flödescytometri:
1. Använd remissmallen ”Cytologi allmän” till utstryksglas (inkl blod) och flödescytometri. Kom ihåg att skriva ”1” i komponenten ”Antal provkärl/glas”.
2. Använd remissmallen ”Patologi allmän (ej hud)” till märgkula/benmärgsbiopsier.
3. Skriv ut provtagningsunderlag inkl etiketter som tillhör de under punkt 1 och 2 nämnda remisserna.
4. Skicka remisserna elektroniskt och skicka proven inkl provtagningsunderlag till Klinisk Patologi.

PAD/CD remiss
, centralförråd nr: 6132. Används endast till klinik som ej är ansluten till cosmic (pappersremiss)

Avsändande klinik samt patientinformation skall vara optisk läsbar etikett (streckkod).

Information på remiss

Det är av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, anamnes och frågeställning.

Telefonnummer till remitterande klinik (så laboratoriepersonalen kan kontakta er vid behov).

Anamnes och frågeställning anges alltid. På pappersremiss skall texten vara tydlig helst med maskinskrift. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen scannas.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.

SVF

Remisser märks med SVF samt process i rutan för klinisk diagnos.

Svarskopia

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats.

Transport

Glöm ej skicka remiss i cosmic och märka provburk/kärl med etikett med RID (optisk läsbar etikett).
Vid pappersremiss skickas provburk/kärl tillsammans med remiss.

Prover tagna utanför länssjukhuset från Region Kalmar, förpackas väl i vadderade kuvert eller i transportväskor.

Transportbox systainer T-Loc
Art nr 8335 Transportbox T-loc 3, 11 liter
Art nr8332 Transportbox T-loc 4, 18,5 liter.

Svarstid

Svar lämnas normalt inom tio kalenderdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Övrigt

Måndag - torsdag (helgfri vecka) lämnas prover för flödescytometrisk analys till laboratoriet 7.30 - 16.00. OM analys önskas samma dag skall provet anlända till laboratoriet före kl 14.00 provtagningsdagen. Meddela cytologilaboratoriet 010-358 13 45 att prover kommer för flödescytometrisk analys.
Helst endast akuta prover fredagar eller dag före helgdag, provet skall då lämnas senast kl 13.00 tilll laboratoriet.
Undantag är likvor som skall komma till laboratoriet inom 2 timmar efter provtagning för optimal analys.


Ofullständigt ifyllda remisser, felaktigt fixerade prover eller felaktigt märkta prover där identifikation inte kan säkerställas, medför merarbete på laboratoriet och fördröjning av provsvaret, eller att provet inte kan accepteras för analys.

Samtliga remisser bör ses som en medicinsk konsultation och det är därför väsentligt att lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning på samma sätt som vid andra konsultationer.

Obs!
Ofullständigt märkta burkar/remisser omhändertas ej av säkerhetsskäl utan återsänds till in remitterande för komplettering.

Övrig information Se Provtagningsanvisningar allmän cytologi.

Utförare:

Klinisk Patologi Länssjukhuset Kalmar
KALMAR
Tel: 010-358 12 43

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 010-358 12 43

Information hämtad från (dokument):

Provtagningsanvisning Flödescytometri Immunfenotypning     Version: 6.0