B-Familjär medelhavsfeber

Publicerad: 2022-11-10 13:46 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

EDTA-rör med blod.
Om annat provmaterial än EDTA-blod önskas användas, kontakta Klinisk Genetik (031-3435770).

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Centrifugeras ej.
Transporteras i rumstemperatur.

Remiss:

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25