P-Ferritin

Publicerad: 2023-11-29 10:43 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 2 dygn i rumstemperatur, 1 vecka i 2 - 8 ºC och 1 år i ≤ -18 ºC.

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

21,00kr (internt),25,62kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
µg/LPremenopausalt 13-150 µg/L
µg/LPostmenopausalt: 30-400 µg/L
30-400 µg/L µg/L

Information hämtad från (dokument):

Ferritin (P-) DokID 201876     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Ferritin (apoferritinomslutande järnmolekyler) är primärt ett intracellulärt protein och utgör kroppens normal lagringsform för järn. Dess syntes ökar när koncentrationen av järnjoner i cellerna stiger, till exempel vid järntillförsel, framför allt parenteralt. Apoferritinet är en makromolekylboll som omsluter cirka 4 000 järnatomer. Apoferritin finns normalt i låg koncentration i alla kroppens celler. Hepatocyterna är välkända för sitt stora innehåll av ferritin, liksom makrofagerna i lever, mjälte och benmärg (1).
Bedömning av patientens järndepåer såväl vid järnbrist, till exempel hos blodgivare, järninlagringssjukdomar, hemokromatos, transfusionshemosideros, sickelcellanemi samt för att följa effekten av behandling vid dessa tillstånd. Vid vissa tumörformer och vid svår leverskada kan ferritin ge värdefull information om sjukdomsutvecklingen (1).
Bedömning

Värden <10 µg/L talar alltid för bristande eller inga järndepåer.
Normala värden trots järnbrist förekommer vid inflammatoriska tillstånd men ferritinnivån brukar i den situationen hålla sig inom den nedre tredjedelen av referensområdet.
Dramatiska stegringar inträder i ferritinkoncentrationerna i plasma vid toxiska levercellskador (<20 000 µg/L) och virushepatiter men även sekundära leveraffektioner, till exempel, gallvägsobstruktion och levercancer. Vid idiopatisk hemokromatos kan ferritin värden ses upp mot 10 000 µg/L. Mycket höga koncentrationer vanliga vid akuta myeloiska leukemier (>1 000 µg/L)
Ferritin i plasma skiljer sig från andra akutfasproteiner genom att höjningen efter ett akut trauma t ex hjärtinfarkt, står kvar mycket länge, ofta under många veckor (1).
Referens

1. Berggren Söderlund M, Theodorsson E et al. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 10:2 uppl. 2018, sid. 239-240.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 110 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.