aB/vB-FO2Hb

Publicerad: 2024-02-09 09:58 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Artärblod
Prov bör om möjligt tas tidigast 20 min. efter andningsjustering.
Märk sprutan före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Artärblod som aspireras, gör detta långsamt för att undvika hemolys.
Tag minst 1,0 mL artärblod i 3 mL hepariniserad specialspruta alternativt 0,6 mL artärblod i 1 mL hepariniserad specialspruta. Följ alltid leverantörens rekommendation.
Avlägsna eventuell förekomst av luftbubblor, försegla sprutan med tillhörande skyddshatt.
Blanda väl genom att lugnt vända sprutan upp och ner minst 10 gånger samt rulla den sedan lugnt mellan handflatorna tills blodet är homogent.
Spruta med blod lämnas omgående till någon av laboratoriets personal.
Prov kan ej sändas med rörpost.

Venöst blod

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag med så lite stas som möjligt (max 1 min) och utan muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Provet blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.
Analys ska ske inom 30 min.

Provtagning:

Preset-Spruta,heparin för aB-Syrabasstatus med säkerhetskanyl Eclips alt. Na-heparin rörBeställs: Centralförrådet

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Information hämtad från (dokument):

aB/kB/vB-Fraktion oxygenerathemoglobin (aB/kB/vB-FO2Hb) Dok-ID: 179027     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Fraktionen oxygenerat hemoglobin d.v.s. FO2Hb (i arteriellt blod) är liksom syrgasmättnaden ett mått på saturationen, men vid beräkning av FO2Hb tas även hänsyn till koncentrationerna av COHb och MetHb. aB-FO2Hb är vanligen endast lite lägre än aB-Syrgasmättnad men om koncentrationen av COHb och/eller MetHb stiger, så sjunker koncentrationen av FO2Hb samtidigt som syrgasmättnaden är relativt konstant.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta provmängd: 195 µL alt. kapillärt 95 µL.