S-Fenobarbital

Publicerad: 2022-07-16 20:05 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
Avhällt serum avhällt 24 h i kylskåpstemp. Vid längre tids förvaring fryses provet.

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25

Länssjukhuset Ryhov Klinisk Kemi
Klinisk kemi, Jönköping, Länssjukhuset Ryhov, hus E3, plan 4
55185 JÖNKÖPING
Tel: 036-32 20 00 Fax: 036-18 00 73

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov som inte når mottagaren inom 24 h måste frysas.
Helgdag eller dag innan helg: Frys serum i avvaktan på transport. Sänd fryst i kolsyreis.