Faderskapsutredning

Publicerad: 2019-10-25 14:30 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
OBS!
Prov och remiss i vadderad påse sändes med vanlig postgång av beställaren

Remiss:

Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic

Utförare:

Rättsmedicinalverket
Avd. för rättsgenetik och rättskemi, Box 1383
58113 LINKÖPING
Tel: 010 483 43 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Om provförsändelse "Faderskapsundersökning" kommer till klin.kem. via väska vidarebefodra till RMV.
Sändes med vanlig postgång.

Postadress:

Rättsmedicinalverket
Avd för rättsgenitik och rättskemi
Box 1383
581 13 Linköping

tel.nr. 010-483 43 00