Francisella tularensis PCR respektive Odling

Publicerad: 2021-11-15 09:41 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

OBS! Vid misstanke om tularemi/harpest ska det tydligt noteras på remissen till lokalt mikrobiologiskt laboratorium; ”Misstanke om tularemi”.

- Pinnprov från misstänkt sår
- Lymfkörtel
- BAL
- Biopsi
- Aspirat
- Blod i aerob blododlingsflaska

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Folkhälsomyndigheten
Provtagningsanvisning

Tel: 010-205 20 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.