P-Fytansyra

Publicerad: 2019-10-23 11:29 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod i EDTA-rör sändes må-tors med essbrev
alt.
Beställes enbart P-Fytansyra kan EDTA-rör centrifugeras och avhälld plasma frysas -20 °C. Plasma sändes fryst i kolsyreis påföljande vardag eller sändas som helblod må-tors med essbrev.
Beställes Peroxisomalscreening: skall helblod i EDTA-rör sändes må-tors med essbrev.