kB-FO2Hb

Publicerad: 2024-02-09 09:58 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Kapillärt blod.

Kapillärt (Clinitubes)
OBS! Utföres endast på lab.

Före provtagning värms provtagningsstället väl under 5-10 min.
Gör rent punktionsstället och gör ett tillräckligt instick så att blodet flödar fritt. Undvik att stasa. Torka bort den första bloddroppen.
Fyll 1-2 kapillärrör genom att sätta kapillären djupt i bloddroppenscentrum; placeras i centrum för att hindra kontamination av luft.
Stoppa i ett järnfilspån i den luftfria kapillären samt förslut ändarna med härför avsedda proppar.
Blanda omedelbart genom att föra en magnet lugnt fram och tillbaka utefter hela rörets längd (ca 20 dragningar).
Återvänd genast till lab för omedelbar analys.

Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.
Analys ska ske inom 30 min.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Information hämtad från (dokument):

aB/kB/vB-Fraktion oxygenerathemoglobin (aB/kB/vB-FO2Hb) Dok-ID: 179027     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Fraktionen oxygenerat hemoglobin d.v.s. FO2Hb (i arteriellt blod) är liksom syrgasmättnaden ett mått på saturationen, men vid beräkning av FO2Hb tas även hänsyn till koncentrationerna av COHb och MetHb. aB-FO2Hb är vanligen endast lite lägre än aB-Syrgasmättnad men om koncentrationen av COHb och/eller MetHb stiger, så sjunker koncentrationen av FO2Hb samtidigt som syrgasmättnaden är relativt konstant

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta provmängd: 195µL alt. kapillärt 95 µL
Prov kan ej sändas med rörpost.