Pt(F)-Fettsyror

Publicerad: 2014-12-18 10:23 av Ingela Lagström
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Provtagningskärl beställes från utförande laboratorium.
3 dygnsportioner samlas i en plastpåse i plastburk med tättslutande lock.
Plastpåsen försluts när insamlingen är slutförd. Burken förvaras i kylskåpstemp. 2-8 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Vanlig post (hela insamlingen).
OBS! skickas till Solna