Lymfocytfunktion(ConA, PHA, PWM)

Publicerad: 2021-04-15 14:13 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS!Tag alltid kontakt med utförande laboratorium innan provtagning.

Hantering:

OBS! Provet bör skickas med Expressbrev, då provet endast är hållbart i 24 timmar.
OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Tag alltid kontakt med utförande laboratorium innan provtagning.

Utförare:

Laboratoriemedicin Lund, Skåne
Klinisk kemi, Labmedicin
22185 LUND
Tel: 046-173460

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod skall förvaras och sändas i rumstemp.och nå beställaren innan kl.14.00 provtagningsdagen.