Pleu-LD

Publicerad: 2015-01-02 09:08 av Staffan Wirdegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Pleuravätska
Tag minst 2 mL av uppsamlad väl blandad pleuravätska i röret.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Centrifugeras inom 2 h. G-tal 2000 i 10 min.
Pleuravätska avskiljes till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avskiljes till nytt rör och förslutes med plastpropp.
LD är känsligt för förvaring och kylskåpstemperatur är sämre än rumstemperatur.
Pleuravätskan kan förvaras upp till 2 dygn i rumstemp.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
µkat/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Om pH är beställt doppa pH-indikator (2,0-9,0) innan centrifugering.
OBS! Alltför visköst provmaterial bör ej analyseras på grund av risk att fel provmängd erhålles vid analyseringen.
Minsta pleuravätskemängd 111 µL.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.