P-LD(P-Laktatdehydrogenas)

Publicerad: 2020-01-21 13:00 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 2 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Hemolyserat prov analyseras ej.
LD är känsligt för förvaring och kylskåpstemperatur är sämre än rumstemperatur.
Plasma bör i första hand förvaras i rumstemp.
Plasma är hållbart upp till 7 dygn i rumstemperatur och 4 dygn i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
7 dagarSaknas µkat/L
28 dagar2,6-8,3 µkat/L
3 år2,2-4,9 µkat/L
8 år2,0-4,1 µkat/L
17 år1,9-4,3 µkat/L
70 år1,8-3,4 µkat/L
>70 år1,9-4,2 µkat/L
×

Medicinsk Bakgrund

Laktatdehydrogenas, LD, finns i kroppens alla celler. LD
består av fyra subenheter av typerna H (hjärta) och M (muskel). Det ger upphov till fem isoenzymkombinationer, vilka har olika halveringstider i blodbanan. Höga aktiviteter finns i lever, hjärt- och skelettmuskulatur, njurar och röda blodkroppar. Det senare medför att provet blir känsligt för hemolys vid provtagningen. Isoenzymmönstret varierar i dessa organ men uppdelning av isoenzymerna är sällan av värde. Total-LD blir därför en en ospecifik indikator på vävnadsskada. Läckage kan ske efter bara en liten vävnadsskada och förhöjda värden ses vid många sjukdomstillstånd.
LD kan bilda komplex med immunglobulin och då ses förhöjd och konstant LD-nivå. Här kan elektroforetisk isoenzymundersökning vara av värde för att undvika onödiga utredningar.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 103 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
LD är känsligt för förvaring och kylskåpstemperatur är sämre än rumstemperatur.
Plasma bör i första hand förvaras i rumstemp.
Risk finns för läckage av LD från trombocyter, vilket ger falskt förhöjt värde vid förvaring.

Metodbeskrivningar i Kvalman