S-Legionella serologi

Publicerad: 2021-12-21 10:48 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med korrekt remiss-etikett alternativt korrekta personuppgifter.
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Vid kapillärprovtagning tas 2 st microtainer-rör.


Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Utförare:

Akademiska sjukhuset i Uppsala
Avd för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Akademiska sjukhuset
75185 UPPSALA
Tel: 018-611 41 78 alt. 018-55 31 49

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.