P(aB)-Laktat

Publicerad: 2022-02-23 09:01 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Artriellt blod.

OBS!
Patienten skall vila i minst 15 minuter innan provet tas.

Märk sprutan före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Aspirera långsamt för att undvika hemolys.
Tag minst 1,0 mL blod i 3 mL hepariniserad specialspruta. Avlägsna eventuell förekomst av luftbubblor, försegla sprutan med tillhörande skyddshatt.
Blanda väl genom att lugnt vända sprutan upp och ner minst 10 gånger samt rulla den sedan lugnt mellan handflatorna tills blodet är homogent.
Spruta med blod lämnas omgående till någon av laboratoriets personal.
Analys ska ske inom 30 min.

Provtagning:

Preset-Spruta,heparin för aB-Syrabasstatus med säkerhetskanyl Eclips


Artikelnr: 3130

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

14,00kr (internt),17,08kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
0,5-2,2 mmol/L
Gäller efter vila och fasta mmol/L