Ledvätska celler

Publicerad: 2023-11-09 04:31 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Ledvätska
Tag minst 2 mL ledvätska i röret.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Provet lämnas snarast till laboratoriet.


För mer information se analyser som ingår i gruppen.
Ledv-Utseende före centrifugering
Ledv-Leukocyter totalt
Ledv-Leukocyter poly
Ledv-Leukocyter mono

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Ledvätska kan förvaras upp till 24 h i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

81,00kr (internt),98,82kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Koagulerat prov analyseras ej.
Vid förekomst av småkoagel eller hög viskositet kan direktmikroskopi på objektglas.
Minsta ledvätskemängd 200 µL för räkning av celler.
Ledv-Celler ska analyseras inom 24 h.
När Ledv- Leukocyter total <0,2·10 E9/L utföres ej poly/mono.
Ledvätska kan förvaras upp till 24 h i kylskåpstemp.