Ledv-Ledvätska celler

Publicerad: 2024-03-07 14:05 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

OBS! Detta är ingen enskild analys utan hänvisar till ett paket av analyser.
För att se mer specifik information se anvisningar för varje enskild analys.

Minsta accepterad fyllnadsmängd är 1 mL
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Provet lämnas snarast till laboratoriet.


För mer information se analyser som ingår i gruppen.
Ledv-Utseende före centrifugering
Ledv-Leukocyter totalt
Ledv-Leukocyter poly
Ledv-Leukocyter mono

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Ledvätska kan förvaras upp till 24 timmar i 2 - 8°C .

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

81,00kr (internt),98,82kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys

Information hämtad från (dokument):

LPK (Ledv-Leukocyter), Sysmex XN-9100/1000, Dok-ID:216453     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Ledvätskan, synovian, är ett filtrat av plasma med tillsats av hyaluronsyra. Protein-koncentrationen i ledvätska är ca 20 g/L, d.v.s. samma som intercellulärvätska. Ledvätskan får sin mycket höga viskositet och glidförmåga av hyaluronsyra vars kon­centration i ledvätska är ca 3 g/L. Inflammatoriska förändringar i synovialvävnaden, s.k. synoviter, åtföljs av ökad permeabilitet och ökat flöde i kapillärerna, vilket medför ökat utträde av celler och proteiner. (1)

Bedömning

Genom mätning av leukocyter i ledvätskan kan man få en uppfattning om vilken typ av artrit som föreligger. Nedanstående tabell kan ge riktlinjer för hjälp av bedömning (2).

Referenser

1. Nilsson-Ehle P, Berggren Söderlund M, Theodorsson E. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 9:e uppl. 2012
2. Grewin B. Akut reumatologi, 2: a uppl. 1988.Tabell vid bedömning av celler i ledvätska

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Vid förekomst av koagel kan direktmikroskopi utföras.
Vid hög viskositet behandlas provet med hyaluronsyra.
När Ledv- Leukocyter total <0,2·10 E9/L utföres ej poly/mono.