Ledv-Laktat

Publicerad: 2020-01-21 12:47 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Ledvätska
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag minst 2 mL synovialvätska i röret.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet, gärna i isbad.

Provtagning:

Rör vakuum, grå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-fluorid
Artikelnr: 2981

Hantering:

Centrifugeras omgående. G-tal 2000 i 10 min.
Ledvätskan avskiljes omgående till nytt rör art.nr.6610.
Centrifugeras igen, avskiljes till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Avhälld ledvätska kan förvaras upp till 2 dygn i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

14,00kr (internt),17,08kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
0,6-3,1 mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta ledvätskemängd 102 µL.
Ledvätskan skall analyseras omgående efter centrifugering och avskiljning till nytt rör.
Hyaluronidlösning används för behandling av ledvätska i de fall den är viskös.

Metodbeskrivningar i Kvalman