S-Laktatdehydrogenas, isoenzymer(LD)

Publicerad: 2019-10-25 15:05 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Sök på LD- iso

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras därefter snarast. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avskiljes till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
OBS!
Avskilt serum förvaras i rumstemp.

Utförare:

Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge
Provinlämningen C1:72, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
14186 STOCKHOLM
Tel: 08-585 812 79 Fax: 08-585 811 75

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Provet måste nå utförande laboratorium inom 3 dygn. Sändes med vanlig post.
Prov som inkommer fredag eller helgdag förvaras i rumstemp och sändes nästkommande vardag enl. info från extern utförare.
Prov får ej kylförvaras eller frysas.
Sänd ej hemolytiska prover.