P-Lamotrigin

Publicerad: 2021-04-21 11:15 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden", flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
Text nedan är endast komplettering till länk.

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min, plasma avhälls till nytt rör ( art.nr. 6610).

Plasma är hållbart 7 dagar i kyla, 2-8 C.
Vid längre tids förvaring fryses plasma i -20 C och skickas fryst tilll analyserande labb.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Laboratoriemedicin Lund, Skåne
Klinisk kemi, Labmedicin
22185 LUND
Tel: 046-173460

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
%
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kvittera, registrera ”Skickad” och skriv ut remiss för extern analys.
Plasma hållbar i kyla 7 dygn. Frys plasma i -20C i avvaktan på transport. Sänd fryst i kolsyreis.