P-LDL-kolesterol, direktmetod

Publicerad: 2024-01-03 12:06 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Patienten skall vila SITTANDE 15 min.före provtagning.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Fasta rekommenderar inte längre generellt inför provtagning av lipider.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2-8 ºC.
Avhälld plasma är hållbar 7 dygn i 2-8 ºC och 1 år i ≤ -18 ºC.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

11,00kr (internt),13,42kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
6 månader - 8 år0,8-2,8 mmol/L0,7-2,6 mmol/L
9-18 år1,1-3,6 mmol/L1,2-5,0 mmol/L
19-30 år1,2-4,3 mmol/L1,2-4,3 mmol/L
31-50 år1,4-4,7 mmol/L1,4-4,7 mmol/L
>50 år2,0-5,3 mmol/L2,0-5,3 mmol/L

Information hämtad från (dokument):

LDL-kolesterol, direkt (P-) DokID 206078     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Low density-lipoprotein (LDL) kan betraktas som slutprodukten av degratation av very low-density lipoprotein (VLDL). LDL har en lång halveringstid på 3-4 dagar och utgör den dominerande lipoproteinfraktionen i plasma. Huvuddelen av plasmakolesterol transporteras i LDL-fraktionen. LDL och framförallt biologiskt modifierade LDL-partiklar (t.ex. oxiderad, glykerad eller karbamylerad LDL) anses ha en nyckelroll i aterosklerosutveckling. Analysen är indicerad vid misstanke om rubbad lipidomsättning, vid bedömning av kardiovaskulär risk, men också vid utredning och uppföljning av patienter med sjukdomar såsom diabetes och hypotyreos m.fl. som orsakar sekundära lipoproteinrubbningar. Den intraindividuella variationen för LDL-kolesterol är ca 5-7% (1).
Bedömning

Förhöjda LDL-koncentrationer ses vid familjär hyperkolesterolemi, familjär dyslipoproteinemi och vid familjär kombinerad hyperlipidemi. Måttlig till uttalad ökning av LDL-nivån uppträder även sekundärt vid hypotyreos, leversjukdomar och njursjukdomar m.fl. Mycket låga LDL-nivåer förekommer vid familjär abetalipoproteinemi (1).
Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 379-404.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 106 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.