P-Lipoprotein(a)

Publicerad: 2019-06-05 10:30 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Centrifugeras inom 12 h från provtagning.
Provet centrifugeras i 10 minuter vid 1800 - 2500g (RCF)
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma förvaras i kylskåpstemp.

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Provhantering
Centrifugeras inom 12 h från provtagning.
Provet centrifugeras i 10 minuter vid 1800 - 2500g (RCF), alternativt 7 minuter vid 2500g (RCF).
Centrifugerat primärrör (med gel) hållbart minst 14 dygn vid 2-8 °C.
Vid förvaring > 14 dygn ska plasma avskiljas och frysas (-20 °C).