B-Lymfocytprofil

Publicerad: 2024-02-06 11:34 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

OBS! Provet måste tas inom en sträng tidsram pga. hållbarhet är endast 24 timmar.

Provet vidareförmedlas till Linköping av Klinisk kemi och transfusionsmedicin.
Ta kontakt med regionens laboratorie för information om provtagningstid och transporttider.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Provet ska ej centrifugeras.
Transport till närmaste Klinisk kemi och transfusionsmedicin laboratorie ska ske i rumstemperatur.

För transport till utförare från Klinisk kemi och transfusionsmedicin, se inter info.

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prover skickas i rumstemperatur.
Registreras i flexlab enligt rutin.
Prov tillsammans med remiss packas i provpåse/box märkt "Akut Blodcentralen Linköping Rumstemperatur"
Meddela Klinisk immunologi i Linköping att prov är på väg, tel. 010-103 32 83

För Västervik och Kalmar skickas provet med Linköpings transportlåda OBS! Påse ska ligga överst.
För Oskarshamn skickas box till Västervik för vidarebefodring om provet anländer innan 14:00, efter
skickas det till Kalmar för transport till Linköping.