Pleu-Laktat

Publicerad: 2024-02-09 12:07 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Pleuravätska

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag minst 2 mL av uppsamlad väl blandad pleuravätska i röret.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Tidpunkt för provtagning skall anges.

Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, mörkblå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-heparin
Artikelnr: 2393

Hantering:

Analys sker på centrifugerat prov, G-tal 2000 i 10 min.
OBS: Analysera ej viskösa prover

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

14,00kr (internt),17,08kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
mmol/L

Information hämtad från (dokument):

Asc-, Pl-, Sy-, X-Laktat, Laktat i Ascites-, Pleura- Dränage- Ledvätska och udda vätskor Dok-ID: 179110     Version: 1.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta pleuravätskemängd 195 µL.