Pleu-Laktat

Publicerad: 2018-04-25 09:58 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Pleuravätska
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag minst 2 mL av uppsamlad väl blandad pleuravätska i röret.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet, gärna i isbad.

Provtagning:

Rör vakuum, grå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-fluorid
Artikelnr: 2981

Hantering:

Grumliga vätskor måste analyseras före analys.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

14,00kr (internt),17,08kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta pleuravätskemängd 102 µL.
Grumliga västskor centrifugeras före analys och analyseras omgående.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning
för plasmaanalys.