Pleu-Laktat

Publicerad: 2020-12-11 10:20 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Pleuravätska

OBS! Kalmar
: Analys utförs på Na-Heparin rör (mörkblå kork)

OBS! Västervik och Oskarshamn
: Analys utförs på Na-Fluorid rör (grå kork)

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag minst 2 mL av uppsamlad väl blandad pleuravätska i röret.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Tidpunkt för provtagning skall anges.

Provet lämnas omedelbart till laboratoriet,

Provtagning:

Rör till laktat (pleura alt. ascites)
Hantering:

Grumliga vätskor måste centrifugeras före analys.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

14,00kr (internt),17,08kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta pleuravätskemängd 102 µL.
Grumliga västskor centrifugeras före analys och analyseras omgående.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning
för plasmaanalys.