P(vB)-Laktat

Publicerad: 2022-03-28 16:10 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venöst blod

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag med så lite stas som möjligt (max 1 min) och utan muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Provet blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.
Analys ska ske inom 30 min.

OBS!
Laktat rekommenderas inte genom kapillär provtagning då det ofta ger flertalet preanalytiska fel.

Provtagning:

Rör vakuum, mörkblå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-heparin
Artikelnr: 2393

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

14,00kr (internt),17,08kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
0,5-2,2 mmol/L
Gäller efter vila och fasta mmol/L