Asc-Laktat

Publicerad: 2024-03-27 11:40 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Ascitesvätska

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag minst 2 mL av uppsamlad väl blandad pleuravätska i röret.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Tidpunkt för provtagning skall anges.

Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, mörkblå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-heparin
Artikelnr: 2393

Hantering:

Analys sker på centrifugerat prov, G-tal 2000 i 10 min.
OBS: Analysera ej viskösa prover

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

14,00kr (internt),17,08kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
mmol/L

Information hämtad från (dokument):

Asc-, Pl-, Sy-, X-Laktat, Laktat i Ascites-, Pleura- Dränage- Ledvätska och udda vätskor Dok-ID: 179110     Version: 1.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

OBS! Alltför visköst provmaterial bör ej analyseras på grund av risk att fel provmängd erhålles vid analyseringen.
Grumliga västkor centrifugeras före analys.
Minsta ascitesmängd 102 µL.
Ascitesvätskan skall analyseras omgående efter centrifugering och avskiljning till nytt rör.
Interferenser finns.Se gällande metodbeskrivning