Asc-Laktat

Publicerad: 2020-09-16 17:38 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Ascitesvätska

OBS! Kalmar
: Analys utförs på Na-Heparin rör (mörkblå kork)

OBS! Västervik och Oskarshamn
: Analys utförs på Na-Fluorid rör (grå kork)

Tag minst 2 mL av uppsamlad väl blandad ascitesvätska i röret.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Tidpunkt för provtagning skall anges.

Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.

Provtagning:

Rör till laktat (pleura alt. ascites)
Hantering:

Grumliga västskor måste centrifugeras före analys.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

14,00kr (internt),17,08kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

OBS! Alltför visköst provmaterial bör ej analyseras på grund av risk att fel provmängd erhålles vid analyseringen.
Grumliga västkor centrifugeras före analys.
Minsta ascitesmängd 102 µL.
Ascitesvätskan skall analyseras omgående efter centrifugering och avskiljning till nytt rör.
Interferenser finns.Se gällande metodbeskrivning