Luftvägspanel 17 agens

Publicerad: 2020-03-11 15:59 av Åsa Valve
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Tag alltid ett nasofarynxprov och ett svalgprov (vg se nedan). Det räcker med en beställning i cosmic, då det kommer ut två etiketter.
För nasofarynxprov används provtagningspinne som medföljer delta-swab-röret.
För svalgprov används provtagningspinne som medföljer e-swabrör.
Provtagningspinnen för nasofarynxprov respektive svalgprov stoppas ner i varsitt delta-swabrör (lila kork).
Rengör provrör.
Provrör från patienter med stark misstanke om SARS-CoV-2-smitta transporteras i transporthylsa till Klinisk mikrobiologi.Luftvägspanel 17 agens

Provtagning:

Flocked swab i deltaswab-medium (lila kork)


Artikelnr: 103235
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej