Luftvägspanel 17 agens

Publicerad: 2023-09-15 12:08 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Tag alltid ett nasofarynxprov och ett svalgprov (vg se nedan). Det räcker med en beställning i cosmic, då det kommer ut två etiketter.

För nasofarynxprov används provtagningspinne som medföljer UTM-röret.
För svalgprov används provtagningspinne som medföljer e-swabrör.
Provtagningspinnen för nasofarynxprov respektive svalgprov stoppas ner i varsitt UTM-rör.

Rengör provrör.
LÄNK till fullständiga provtagningsanvisningar och fördjupad information Luftvägspanel 17 agens

Provtagning:

UTM med flockad nph-pinne


Artikelnr: 103235
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej