B-Leukocytantikroppsscreening

Publicerad: 2019-11-04 14:02 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Analys för Blodcentralen/Transfusionsmedicin.

Vid aktuell provtagning kontakta extern utförare!

Postadress

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Transfusionsmedicin C2-58
Trombocyt och leukocyt laboratoriet (TRoLL)
141 86 Stockholm

Tfn.08-585 852 11 alt. 08-585 852 12

alt.
Postadress

Provinlämningen C1-72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Huddinge
141 86 Stockholm
Märk kuvertet "TRoLL"

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Provtagningsanvisning

Tel: 08-585 800 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod sändes med vanlig post inom 24 h.
Märk kuvertet "TRoLL"