B-Leukocytantikroppsscreening

Publicerad: 2024-02-06 08:10 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Analys för Blodcentralen/Transfusionsmedicin.

Vid aktuell provtagning kontakta extern utförare!

Tfn.08-585 852 11 alt. 08-585 852 12

Hantering:

Proverna bör vara laboratoriet tillhanda inom 2 dygn efter provtagningen.
OBS!
Se extern utförares instruktion för adress.

Utförare:

Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge
Provinlämningen C1:72, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
14186 STOCKHOLM
Tel: 08-585 812 79 Fax: 08-585 811 75

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod sändes med vanlig post inom 24 h.