B-Leukocytantikroppsscreening

Publicerad: 2021-03-24 19:10 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Analys för Blodcentralen/Transfusionsmedicin.

Vid aktuell provtagning kontakta extern utförare!

Tfn.08-585 852 11 alt. 08-585 852 12

Hantering:

Proverna bör vara laboratoriet tillhanda inom 2 dygn efter provtagningen.

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Provtagningsanvisning

Tel: 08-585 800 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod sändes med vanlig post inom 24 h.