S-Vitamin D3/D2 (25-OH)

Publicerad: 2021-05-28 11:07 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS! Provet gäller endast för barn upp till 1 år.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Venblod
Märk röret före provtagning med etikett med namn-och personnumer.
Ange klockslag och datum för provtagning.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.

Provet centrifugeras vid 2000 x g i 10 minuter, inom 3 timmar från provtagningen. Serum avskiljs och överförs till nytt rör utan tillsats.
Överhällt serum kan förvaras i kyl 36 timmar. Vid längre förvaring fryses serum.

Utförare:

Laboratoriemedicin Lund, Skåne
Klinisk kemi, Labmedicin
22185 LUND
Tel: 046-173460