Ejak-Vasektomiundersökning

Publicerad: 2023-11-20 08:47 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Ejakulat
Inlämning av prov till laboratoriet:
Kalmar och Oskarshamn - vardagar före kl.12:00
Västervik - vardagar 08:00-15:00
Ingår i Vasektomiundersökning.
Provtagningsföreskrifter för spermaprover


För mer information se analyser som ingår i gruppen.
Ejak-Spermier rörliga (Vasektomi)
Ejak-Spermier orörliga (Vasektomi)

Provtagning:

Burk/flaska med skruvlock
Volym: 120 mL

Artikelnr: 835

Hantering:

Prov transporteras och förvaras i rumstemp.(ej under 18°C).
Prov lämnas snarast till laboratoriet eller inom 2 timmar.

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

101,00kr (internt),123,22kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys

Information hämtad från (dokument):

Spermaanalys efter vasektomi, Dok-ID:179187     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Upp till 100 miljoner spermier bildas i testiklarna varje dygn. De lagras i bitestiklarna i avvaktan på sädestömning. Spermierna utgör normalt några tiotusendelar av den totala mängden sperma. När sädesledarna klipps av bryts förbindelsen mellan bitestikel och urinrör. En lyckad operation innebär därför att provet inte innehåller spermier.
För att kontrollera steriliseringsoperationen lämnar mannen oftast tre prov. Avsaknad av spermier talar för att operationen har haft avsett resultat. Det är vanligt att proverna innehåller ett fåtal och orörliga sädesceller.
Risken för graviditet om laboratoriet inte funnit några spermier är mycket låg (mindre än 1 på 1000 ).

Provtagning bör ske efter 2 - 4 dagars avhållsamhet och vid tre tillfällen, förslagsvis 4, 6 och 8 veckor efter operation.

Interferenser och felkällor
Om den första delen av ejakulatet inte kommer med i provet, blir bilden dominerad av sekretionsprodukter från sädesblåsorna.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Provet blandas väl på vagga ca. 20 min.eller tills det ser homogent ut före analys.
Ange klockslag för analys på remissen.
Prov skall analyseras inom 1-2 h.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.