P/S-Vimpat

Publicerad: 2024-02-21 07:59 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Venblod

Vid provtagning, ange på remiss:
provtagningsdatum och klockslag
datum och klockslag för senast intagen dos
aktuell dos
datum för senaste dosjustering och föregående dos
övriga läkemedel
vikt, P-kreatinin och frågeställning

Hantering:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum
:
Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.

Transport med ankomst 3-7 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.

Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst

Remiss:

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.