tU-VMA/Krea

Publicerad: 2019-10-10 11:06 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge
Provinlämningen C1-72, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Huddinge
14186 STOCKHOLM
Tel: 08-585 812 79 Fax: 08-585 811 75

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För Västervik och Oskarshamn: Barnkliniken får HCL tillsatt i plastdunken av laboratoriets personal (5 ml till barn under 5 år och 10 ml till barn över 5 år)
För Kalmar: Kontakta laboratoriepersonal för avhämtning av HCL (saltsyra).

Vanlig post inom 4 dygn, därefter fryst i kolsyreis.
OBS! Kontrollera att pH inte är <1 eller >7 innan provet skickas.
Malmö kontrollerar och surgör urinen till pH 1-3 före analys.
Urin med pH>7 surgörs ej i efterhand och analyseras ej heller.