S-Vedolizumab

Publicerad: 2024-01-24 18:41 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Venblod

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett.
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Provet centrifugeras och serum avskiljes.
Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagningen.


OBS! Vid kapillärprovtagning, minsta mängd 300 µL serum.

Remiss:

Utförare:

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan