F-Viral gastroenterit

Publicerad: 2022-12-22 13:52 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Faecesprov taget med Copan eSwab regular, rosa kork. Prov tagna med kolad pinne kan inte analyseras.
· Öppna förpackningen och använd den flockade pinnen som medföljer kitet.
· Provet tas med provtagningspinnen från ändtarmsöppningen direkt efter avföring (innan avtorkning med toalettpapper) alternativt doppas provtagningspinnen direkt i faeces (från bäcken, blöja, etc.).
· Skruva av korken på röret och sätt ner pinnen i röret.
· Bryt av pinnen vid det röda märket och släng den del du håller i handen.
· Skruva på korken ordentligt.

Provtagning bör ske så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, helst inom första dygnet.

Ange på remissen
-
Hastigt insättande kräkningar >2/dygn eller diarréer >5/dygn och symptomduration mindre än 3 dygn? JA/NEJ
- Andra misstänkta fall av gastroenterit i omgivningen? JA/NEJ


Se vårdhygiens hemsida för rutiner och riktlinjer kring Calicivirus. Vårdhygien - rutiner

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Viral Gastroenterit

Provtagning:

Flocked swab Copan eSwab (rosa kork)


Artikelnr: 102431
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.