Cytologi Exsudat; Ascites och bukskölj

Synonymer: Cytologi, Buksköljvätska, se även Pleura och perikardvätska, Ascites

Cytologi Exsudat; Pleura och Perikardvätska

Synonymer: Cytologi, Exsudat, AscitesPleura, Pericardvätska, se även ascites och buksköljvätska

Cytologi Blåssköljvätska

Synonymer: Blåssköljvätska, Urin, katerer urin, uretär, uretra, njure

Cytologi Bronkprover

Synonymer: Borstprov, Bronksköljvätska, TBNA

Cytologi Cystvätska

Synonymer: Cystvätska, Finnålspunktion

Cytologi Kastad urin Thin Prep

Synonymer: Kastad urin, urin, TP

Cytologi Tappad urin

Synonymer: Tappad urin, Urin, Kateterurin

Cytologi Likvor

Synonymer: Liquor, Exsudat, Flödescytometri, Lumbalpunktion, Likvor(flödescytometri)

Flödescytometri DNA analys

Synonymer: Flödescytometri, Borstprov, DNA-analys, Bröstcancer, Gyncancer

Flödescytometri Immunfenotypning

Synonymer: Flödescytometri, Blod, Benmärg, Immunfenotypning, Liqvor, hematologi, lymfkörtel

Flödescytometri CD4/CD8

Synonymer: Flödescytometri, HIV, Immundefekt, CD4/CD8

Cytologi Allmänt cytologi

Synonymer: allmän cytologi, remiss, svarstid, SVF, transport

Cytologi Finnålspunktion

Synonymer: Punktion, Finnålspunktion

Cytologi Sputum

Synonymer: Sputum, Bronker, Cytologi

Cytologi Cervixcytologi konventionellt utstryk

Synonymer: Vaginalcytologi, Smear, GCK, VS, Konventionella utstryk, cervix

Cytologi Hematologi, Benmärg

Synonymer: Benmärg, Hematologi, märgkula, cristabiopsi, cellräkning

Patologi Bröst

Synonymer: bröst, mam, sektor, mastektom, pad, Provexcisioner (px)

Patologi Endokrina organ

Synonymer: thyroidea, pad, sköldkörtel, pad, Hudexcisioner, Provexcisioner (px)

Patologi allmänna provtagningsanvisningar

Synonymer: allmänt, provtagningsanvisningar, pad, benmärg, bergströms fixering, märgkula, patologi, allmänna, patologi allmänna, patologi almäna, mamnål, bröst, hud, mellannål, mellan, nål, px, exc, Hudexcisioner, Provexcisioner (px)

Patologi Gynekologi

Synonymer: portio, leep, uterus, koner, px-portio, px, Provexcisioner (px)

Patologi Hematologi

Synonymer: lymfkörtel, lymfknuta, märgkula, px, crista, lymfom, mjälte, g-nål, pad, Provexcisioner (px)

Patologi Hud

Synonymer: stans, if stans, hud, hudbiopsi, if, ifstans, curr, curretage, exc, nevus, nävus, pad, lichen, px, Hudexcisioner, Provexcisioner (px)

Patologi Magtarmkanalen övre

Synonymer: px, tunntarmsbiopsi, gi, magtarmtumörer, tumörer, pad, Provexcisioner (px)

Patologi Oralpatologi

Synonymer: käkben, slemhinna, pad, px, exc, Provexcisioner (px)

Patologi Urologi

Synonymer: mellannål, px, prostata, njurbiopsi, turb, turp, trul, vas, blås, mellan, pad, Provexcisioner (px)

Patologi Öronmaterial

Synonymer: önh, öron, näsa, hals, pad, Provexcisioner (px)

Patologi Magtarmkanalen nedre

Synonymer: px, polyper, elresektat, res, rektum, pad, Provexcisioner (px)

Patologi Operationspreparat bröst Västervik

Synonymer: bröst, sektor, operationspreparat, västervik, pad, mam, Provexcisioner (px)

Cytologi Cervixcytologi Klinisk remiss VS

Synonymer: VS, GCK, TP, Thin Prep, vätskebaserad cytologi, cervix, Cervixcytologi, HK, Hälsokontroll, cellprov, vaginalprov, vaginalcytologi, cervix, HKS

Cytologi Cervixcytologi GCK via HKS

Synonymer: Cervixcytologi, HK, Hälsokontroll, cellprov, vaginalprov, vaginalcytologi, cervix, HKS, GCK

Molekylär patologi Lunga

Synonymer: NGS, EGFR, ALK, ROS1

Molekylär patologi Kolorektal

Synonymer: NGS, KRAS, NRAS, CRC

Molekylär patologi GIST

Synonymer: NGS, cKIT, PDGFRA, BRAF

Molekylär patologi Melanom

Synonymer: NGS, BRAF, cKIT, NRAS, GNA11, GNAQ

Flödescytometri TBNK analys

Synonymer: Flödescytometri, TBNK, Immundefekt, B-Lymfocytprofil

Molekylär patologi Förväxlingsutredning

Synonymer: STR (Short Tandem Repeat), Mikrosatellit Repeat

Molekylär patologi ctDNA

Synonymer: NGS, EGFR, ALK, ROS1, resistens, ctDNA, cfDNA, Liquid biopsy

Metabola biomarkörer - DPYD

Synonymer: DPYD, DPD, 5-FU toxicitet

Cytologi Självprov HPV

Synonymer: